• Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
2022. január 16.
Laczikó Enikő államtitkár ünnepi üzenete

Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala is megemlékezett a színházépület átadásának 130. évfordulójáról.

Öröm az itt, Bukarestben is, hogy az ország túlsó csücskében együtt ünnepli a Szatmárnémeti Északi Színház két társulata ezt a többszörösen fényes, szellemileg és kulturálisan is fényűző napot egy, az alkotásra alkalmassá tett közös színházépületben.

Számunkra, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalában dolgozók számára az ilyen események nem a szólamok puffogtatásának lehetőségét mintázzák, hanem eszünkbe juttatják azt: mennyire fontos is az emberi életben az ilyen jellegű fényűzés, amelyben a művészeti alkotás és érték közös öröme valódi közösséggé formál egy embercsoportot – a nyelvben, hagyományokban és talán gondolkodásban is tapasztalható különbözőségek ellenére, vagy éppen e sokszínűség által.

Az eddigiekben sem volt kétséges számunkra, hogy a színház az az eszményi művészet és konkrét hely, ahol ez a fajta sokszínűség olyan természetességgel van jelen, amilyet a társadalomban – az úgynevezett „való életben” – talán nem is tudunk ideális formában megvalósítani.Az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala ekként ünnepli a Szatmárnémeti Északi Színház felújított épületének átadását is, és azt üzenjük Bukarestből – ahol a hivatali ügyek besűrűsödtek így, év elején –, hogy amivel csak módunkban áll, támogatni fogjuk ezután is az emberek közötti együttműködésnek ezt az ideális lehetőségét.

Boldog ünnepet, a megújult épületbe pedig boldog színházszerető embereket kívánok önöknek!
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát