• Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat
spacer
Csáth Géza
A Janika
spacer
spacer
Galerie foto: Előadás-Bárka
Distribuţie
Pertics Jenő:Czintos József
Perticsné:Lőrincz Ágnes
Özv. Telkesyné, Perticsné anyja:Méhes Kati
Boér Kálmán:Rappert-Vencz Gábor
Tolnay, háziorvos:Péter Attila Zsolt
Pataky, sebésztanár:Nagy Orbán
Schwarcz, orvos:Zákány Mihály
Szakácsnő:László Zita
Cseléd:Csiki Orsolya
Regizor: Bérczes László inv.
Decorul: Sárkány Sándor inv.
Costumele: Bodor Judit
Asistent de regie: Kereskényi Hajnal
Premieră:20. 04. 2007.
Prezentare
Csáth Géza (1887-1919), eredeti nevén Brenner József, a nagy Kosztolányi Dezső trgaikus sorsú unokaöccse. Nyolc drámájáról, jelenetéről tudunk, írt elbeszéléseket és regényeket is. A Janika (1911) a magyar polgári dráma legjobbjai közé sorolható, a vidéki kispolgárság beszűkült világát ábrázolja, és a prűd erkölcsöket leplezi le. A Janika nemcsak lélekismeretével, hanem szituációteremtő erejével is kiemelkedik a kor irodalmából. Csáth a századelő irodalmi fenegyereke. ,,Az életet nem lehet becsapni� � hangzik el a Hamvazószerdában ez a rá oly jellemző mondat. Ott van ebben az élet elsődlegességének mély tudása, az orvos-író szkepszise éppúgy, mint a színpadi szerző sóhajtása: önnön lehetőségeinek pontos ismerete.

A Janika egy tipikusan vidéki targédia kínosan pontos megjelenítése. A tragikum egésze a részletek már-már tudományos tárgyilagosságú feltárásából tevődik össze � az élet értelmetlenségét minden szereplő a magányosan éli meg, mind boldogságra vágyik, és mégis mindegyik a maga módján boldogtalan. Csáth Géza arra bíztat, hogy sohase törődjünk bele a sorsszerűnek tűnő végzésekbe, hiszen nemcsak magunkért vagyunk felelősek, hanem másokért is.
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát