• Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
2021. április 12.
MASZÍN-találkozó Székelyudvarhelyen

Tapasztalatcserén vettek részt a Magyar Színházi Szövetség tagszínházainak képviselői április 7-9. között, Székelyudvarhelyen.

A Tomcsa Sándor Színház kezdeményezésére megszervezett találkozón a temesvári, szatmárnémeti, csíkszeredai, nagyváradi és a házigazda székelyudvarhelyi teátrumok gazdasági és PR-munkatársainak szerveztek műhelyfoglalkozásokat, ezen kívül pedig sor került a MASZÍN elnökségi gyűlésére is.

Az elnökségi gyűlés első felében a 2020-as év tevékenységi beszámolóját tartotta meg a szervezet ügyvezető titkársága, majd a tagszínházak beszámoltak a mögöttük álló esztendő kihívásairól, valamint a következő időszak terveiről. Az elnökség ugyanakkor bejelentette, hogy 2021 őszétől indul a Magyar Színházi Szövetség honlapja is, amelyen a szervezet céljairól, tevékenységeiről és a tagszínházak újdonságairól tájékozódhatnak az érdeklődők. A tagok megszavazták, hogy a szervezet 2022 nyarán Bukarestben tartson magyar színházi fesztivált. A rendezvénysorozatot kettős céllal indítaná útjára az elnökség: a saját színházzal nem rendelkező, népes bukaresti magyar közösség megszólítását és a magyar-román szakmai párbeszédet egyaránt erősíteni szeretnék általa.

A rendezvénysorozat a tagszínházak valamennyi társulatát felsorakoztatná, így minden korosztályt megszólítanának, a különböző prózai, bábszínházi, tánc- és mozgásszínházi előadások révén. A seregszemle időpontját, helyszíneit és programját a következő időszakban határozzák meg.

Ezt követően az elnökség tagjai videokonferencia keretében köszöntötték a Csíki Játékszín új igazgatóját, Veress Albertet, aki - bár objektív okokból nem jelenhetett meg személyesen a találkozón - elmondta, az általa vezetett színház továbbra is tagja kíván maradni a Magyar Színházi Szövetségnek. Az újonnan kinevezett igazgató vállalta, hogy amennyiben a járványhelyzet is megengedi, Szatmárnémeti, Nagyvárad és Székelyudvarhely után, 2022-ben Csíkszereda látja majd vendégül a szervezet színházi vándorfesztiválját, a MAFESZT-et.Döntés született továbbá arról is, hogy 2023-ban az Európa kulturális fővárosa cím leendő birtokosa, Temesvár lesz a házigazdája a rangos eseménynek, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház jóvoltából.

A párhuzamosan futó workshopokon az Északi Színház Harag György Társulata részéről a színház gazdasági-adminisztratív vezetése, a PR-osztály és irodalmi titkárság munkatársai, közönségszervezői és humánerőforrás-referense vett részt. A színház és a társulat vezetését Nagy Orbán főigazgató, Bessenyei Gedő István művészeti igazgató, a MASZÍN egyik alapítója és ügyvezető elnöke, illetve Stier Péter adminisztratív igazgató képviselte, aki egyben a gazdasági-jogi-adminisztratív-humánerőforrás workshop vezetője is volt.

A Magyar Színházi Szövetség (MASZÍN) 2016-ban alakult azzal a céllal, hogy érdekképviseleti támogatást és hátteret nyújtson az erdélyi magyar színházak számára, szakmai továbbképzéseket szervezzen, valamint teret adjon egy a tagszínházak repertoárjából reprezentatív keresztmetszetet kínáló vándorfesztiválnak. A MASZÍN alapítói a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, az Aradi Kamaraszínház, a nagyváradi Szigligeti Színház, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, a Csíki Játékszín 2018-ban csatlakozott a MASZÍN-hez.

"Az eddigiekhez képest is nagyon fontosnak tartjuk ezt a mostani találkozót, amennyiben egy nagyon nehéz helyzetben valósulhatott meg - hála az udvarhelyi kollégáknak. A MASZÍN-tagszínházak újfajta kihívásokkal küzdenek éppen a koronavírus-világjárvány és az annak nyomán változó jogi-adminisztratív környezet és szervezési nehézségek folytán. Egy színházi szövetség tagjainak összetartozását mi sem erősítheti jobban, mint a tény, hogy a legnehezebb helyzetekből is közösen keresnek kiutakat, megoldásokat, és aktív szakmai párbeszédben, közös tervekkel készülnek a járvány utáni időszakra is. A jelenlegi helyzetben nemcsak össztársadalmi szinten, de a legtöbb kulturális fogyasztót elérni képes színházi intézmények között is felértékelődik az egymásra figyelés, a szolidaritás és összefogás jelentősége" - fogalmazott Bessenyei Gedő István művészeti igazgató, a MASZÍN szövetség most újraválasztott ügyvezető elnöke. • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát
 • Plakát